O nas

Nasza firma została założona głównie przez biegłych rewidentów z długoletnim doświadczeniem w audycie sprawozdań finansowych:

• spółek prawa handlowego,
• instytutów badawczych,
• szpitali,
• jednostek samorządu terytorialnego
• fundacji.

 

Biegli rewidenci tworzący naszą spółkę oraz współpracujący z nami posiadają również doświadczenie w badaniu prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych w ramach dotacji unijnych i dotacji podmiotowych dla instytutów badawczych.

Nasza spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3927.

 

Tworzymy zespół profesjonalistów, którzy swoje doświadczenie nabywali w trakcie wieloletniej pracy w branży audytorskiej a także pełniąc funkcje dyrektorów finansowych i kierowników jednostek. Posiadamy stosowne kwalifikacje oraz wykształcenie kierunkowe. Nasza wiedza, poparta doświadczeniem, gwarantuje wysoki poziom oferowanych usług. Jesteśmy elastyczni, a nasza oferta  jest ukierunkowana na określone potrzeby każdej firmy, ponieważ każdą firmę traktujemy indywidualnie.
Gwarantujemy rzetelność i odpowiedzialność w prowadzeniu spraw naszych Klientów.